Camps obligatoris


Declaro que he llegit aquestes condicions i les accepto. (Vegeu les condicions)
D'acord amb el que disposa l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD) i l'article 13 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) us informem de:

El MACBA, amb domicili a Barcelona, Plaça dels Àngels n. 1 és el responsable del tractament de dades de caràcter personal.
El Delegat de Protecció de dades de l'entitat és: CIPDI Tratamiento de la Información SL.
Les dades que faciliteu fent servir els formularis que trobarà a la web i les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic, es faran servir per gestionar la prestació dels serveis que ens demaneu, per a gestionar la sol·licitud que ens presenteu i per a gestionar l'enviament d'informació sobre les nostres activitats a través del correu electrònic o adreça postal.
Els destinataris de la informació són el personal del centre de tractament i les persones i entitats que col·laboren per donar compliment a les obligacions.
Quan hi hagi obligació legal, les vostres dades també poden ser cedides a l'administració pública, en l'àmbit de les seves competències.
Cal que ens faciliti totes les dades que li sol·licitem i que aquests responguin amb veracitat a la seva situació actual. Si es nega a facilitar-los, no podrem atendre'l correctament.
Per tal d'oferir uns serveis més eficients i personalitzats, el MACBA pot segmentar i classificar informació dels usuaris dels seus serveis. En cap cas aquesta acció es farà per mitjans exclusivament automatitzats. En qualsevol moment es pot oposar a aquest tractament de dades en els termes establerts a l'article 21 del RGPD.
Les dades facilitades es conservaran, mentre no es revoqui el consentiment.
Teniu dret a exercir els drets d'accés a les dades personals, a la rectificació o supressió, a la limitació del tractament, a oposar-vos al tractament proposat, a consentir expressament la possibilitat de fer portabilitat de la seva informació i a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat.
Per exercir els drets i per a qualsevol aclariment, podeu dirigir-vos per escrit a l'adreça postal Plaça dels Àngels n. 1 08001 Barcelona, a l'adreça electrònica dpd@macba.cat i al telèfon 93 412 08 10. L'organisme competent per conèixer dels conflictes derivats de la signatura d'aquest document és l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades ubicada a Madrid (28001), c / Jorge Juan nº 6.

CONSENTIMENT DE L'USUARI.
S'entén que l'usuari accepta les condicions establertes si prem el botó 'ACCEPTAR' que es troba a tots els formularis de recollida de dades, o si envia un correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.

Política de privacitat

Vull rebre informació sobre les exposicions i les activitats del MACBA (Política de privacitat)

Consento rebre informació, comunicacions i enquestes d'opinió i satisfacció sobre serveis, activitats i promocions de les diferents àrees d'activitat del Museu. (Política de newsletter)
Text LOPD3

Confirmo que sóc major de 16 anys. (+info)
Text LOPD4