Alta Amics

TRIA LA TEVA TARIFA

"*" assenyala els camps obligatoris

INFORMACIÓ BÀSICA I OBLIGATÒRIA PER DONAR-SE D'ALTA COM AMIC

"*" assenyala els camps obligatoris

DADES BANCARIES

"*" assenyala els camps obligatoris

BENEFICIARIS

"*" assenyala els camps obligatoris

Atenció
Nota impotant
- El carnet es recull al museu, on s'activa i s'acredita la condició adduïda.
- Recordeu que el carnet FamíliaMACBA és un sol carnet per un adult titular, un adult beneficiari i els fills del titular.
- S'ofereix la possibilitat de fer-se AMIC MACBA per 35€ a estudiants, majors de 65 anys, professors i professionals del sector. Caldrà acreditar la condició al mostrador del museu i fer la compra presencialment.
D'acord amb el que disposa l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD) i l'article 13 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) us informem de:

El MACBA, amb domicili a Barcelona, Plaça dels Àngels n. 1 és el responsable del tractament de dades de caràcter personal.
El Delegat de Protecció de dades de l'entitat és: CIPDI Tratamiento de la Información SL.
Les dades que faciliteu fent servir els formularis que trobarà a la web i les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic, es faran servir per gestionar la prestació dels serveis que ens demaneu, per a gestionar la sol·licitud que ens presenteu i per a gestionar l'enviament d'informació sobre les nostres activitats a través del correu electrònic o adreça postal.
Els destinataris de la informació són el personal del centre de tractament i les persones i entitats que col·laboren per donar compliment a les obligacions.
Quan hi hagi obligació legal, les vostres dades també poden ser cedides a l'administració pública, en l'àmbit de les seves competències.
Cal que ens faciliti totes les dades que li sol·licitem i que aquests responguin amb veracitat a la seva situació actual. Si es nega a facilitar-los, no podrem atendre'l correctament.
Per tal d'oferir uns serveis més eficients i personalitzats, el MACBA pot segmentar i classificar informació dels usuaris dels seus serveis. En cap cas aquesta acció es farà per mitjans exclusivament automatitzats. En qualsevol moment es pot oposar a aquest tractament de dades en els termes establerts a l'article 21 del RGPD.
Les dades facilitades es conservaran, mentre no es revoqui el consentiment.
Teniu dret a exercir els drets d'accés a les dades personals, a la rectificació o supressió, a la limitació del tractament, a oposar-vos al tractament proposat, a consentir expressament la possibilitat de fer portabilitat de la seva informació i a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat.
Per exercir els drets i per a qualsevol aclariment, podeu dirigir-vos per escrit a l'adreça postal Plaça dels Àngels n. 1 08001 Barcelona, a l'adreça electrònica dpd@macba.cat i al telèfon 93 412 08 10. L'organisme competent per conèixer dels conflictes derivats de la signatura d'aquest document és l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades ubicada a Madrid (28001), c / Jorge Juan nº 6.

CONSENTIMENT DE L'USUARI.
S'entén que l'usuari accepta les condicions establertes si prem el botó 'ACCEPTAR' que es troba a tots els formularis de recollida de dades, o si envia un correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.

Política de privacitat
S'han d'acceptar las condiciones de la LOPD1
S'han d'acceptar las condiciones de la LOPD2
S'han d'acceptar las condiciones de la LOPD3
S'han d'acceptar las condiciones de la LOPD4RESUM DADES ALTA

DADES DE PAGAMENT